سیاست حریم خصوصی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

آیا خدمات باگ گیر دارای پشتیبانی هستند؟

بله، با توجه به خدمتی که باگ گیر ارائه می دهد نسبت به کارفرمای خود پشتیبان متهعد می گردد.

 

مدت زمان این پشتیبانی چقدر است؟

باتوجه به پروژه و نوع آن کسب و کار متغییر می باشد.

 

نحوه پرداخت هزینه خدمات چگونه است؟

عموما باگ گیر در ۳ مرحله حق الزحمه خود را دریافت می کند. در ابتدا ۵۰ درصد، در فاز اولیه ۳۰ درصد و ۲۰ درصد آن را پس از انجام کار انجام کار، اما می تواند در پروژه های مختلف این رویه متغییر باشد.