خدمات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

خدماتی متمایز

انواع خدماتی که باگ گیر میتونه به کسب و کارها ارائه بده

۱. پیدا کردن باگ

پیدا کردن باگ : مهمترین کاری که باگ گیر برای مشتری خود انجام می دهد پیدا کردن باگ (ایراد، مشکل) آن کسب و کار است و باگ گیر به این معتقده که ۷۰ درصده موفقیت هر کسب و کار در پیدا کردن باگ اون کسب و کار ختم میشه!

۲. پیدا کردن نقاط ضعف

پیدا کردن نقاط ضعف : پیدا کردن نقاط ضعف هر کسب و کار کمک بسیار موثری بر موفقیت آن کسب و کار دارد.باگ گیر معتقده که ۱۰ درصد موفقیت هر کسب و کار در پیدا کردن نقاط ضعف اون کسب و کار هست

۳. پیدا کردن نقاط قوت

پیدا کردن نقاط قوت : شما چه نقظه قوتی نسبت به دیگر رقبای خود دارید که انتظار دارید مخاطب شما انتخاب کند؟ باگ گیر معتقده که ۱۰ درصد موفقیت هر کسب و کار در پیدا کردن نقاط قوت اون کسب و کار هست!

۴. پیاده سازی

پیاده سازی : درسته که هدف باگ گیر پیدا کردن باگ کسب و کار شماست اما اگر شما نمیتوانید ایده خود را عملی کنید باگ گیر به کمک شما می آید! باگ گیر به این معتقده که ۱۰ درصد موفقیت هر کسب و کار بدرستی پیاده سازی و اجرای اون کسب و کار هست!

۵. معرفی

معرفی : شاید معرفی کردن کسب و کار شما به عموم همون باگی باشه که دارید یعنی همون ۷۰ درصدی اول در موردش صحبت کردیم!

۶. رسیدن به هدف

رسیدن به هدف : ۵ مرحله قبل رو گذروندیم که برسیم به این کلمه، باگ گیر به نتیجه برد - برد فکر میکنه، جلب رضایت شما مهمترین هدف این وب سایت هست!