وب سایت کرونا پروتکشن

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سایت کرونا پروتکشن در سال ۱۳۹۹ توسط امیرحسین الیاسی تاسیس گردیده است.
مهمترین اهداف این سایت ارائه راهکارهایی برای افزایش جانی هموطنان و حل مشکلات بوجود آمده در این دوران بحرانی می باشد.
به امید روزی که بتوانیم این بیماری را ریشه کن کنیم.

آدرس وب سایت:

https://coronaprotection.ir

کرونا پروتکشن

کرونا پروتکشن

موسس

وب سایت

تاریخ تحویل

15 بهمن 1398

بلوار فردوس

بلوار فردوس